Header
header

Paslaugos

„Iksados prekybos ir paslaugų centras“ teikia šias paslaugas:

 

 • visų tipų gesintuvų pildymas, patikra, techninis aptarnavimas, remontas (gesintuvų galiojimo terminas vieneri metai pagal galiojančias bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles, patvirtintas priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005 metu vasario mėnesio 18 dienos įsakymu Nr. 64);
 • priešgaisrinės įrangos gamyba, techninė priežiūra, remontas (esame licencijuoti atstovai);
 • priešgaisrinio vandentiekio čiaupų patikra, slėgio matavimas, techninė priežiūra, remontas;
 • pirminių gaisro gesinimo priemonių (gesintuvų, priešgaisrinių čiaupų, skydų) parinkimas, pagal gesinimo medžiagą, gaisro klasę, patalpų bendrą plotą, bei kitus rodiklius;
 • gaisrinių žarnų perkantavimas, slėginis bandymas;
 • elektrinių varžų matavimas;
 • priešgaisrinės-apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas, garantinė, pogarantinė priežiūra ir remontas;
 • metalo dažymas ugniai atspariais dažais, medienos impregnavimas;
 • evakuacijos, avarijų, incidentų likvidavimo, civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms, darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planų sudarymas;
 • priešgaisrinės teritorijos ir transporto judėjimo teritorijose schemų sudarymas.

Informuojame

 

   ✓ Pastatuose turi būti sudaryti evakuacijos planai, paskirstytos aptarnavimo ir apsaugos darbuotojų pareigos, organizuojant žmonių evakuaciją, turto gelbėjimą ir kitus darbus.

 

   ✓ Viešbučių kambariuose matomose vietose turi būti iškabinti evakuacijos planai. Taip pat trumpa priešgaisrinės saugos reikalavimų atmintinė.

 

   ✓ Bendrosios priešgaisrinės taisyklės BPST 01-97 ( p.16.3; p.16.9 )

 

  ✓ Chemijos pramonės įmonių priešgaisrinės saugos taisyklės PST 07-97 ( p.3.1.16 )

Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planai

   ✓ Objektuose turi būti parengtas darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas ir organizuojami praktiniai užsiėmimai ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

 

   ✓ Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės BPST 01-97 (p.1.8.9.)

 

  ✓ Chemijos pramonės įmonių priešgaisrinės saugos taisyklės PS T 07-97 (p.1.7.9.)

Incidento likvidavimo planai

   ✓ Dokumentas, užtikrinantis operatyvius objekto pareigūnų arba budinčių ir atvykstančių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų veiksmus, reglamentuojantis incidentų likvidavimo tvarką įvairiuose objektuose.

 

   ✓ Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymas (1998 m. gruodzio 15 d.Nr .VIII-971) 15 straipsnis.

 

   ✓ Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (2000 m. spalio17d. Nr. VIII-2063) 25 straipsnis.

 

  ✓ Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės BPST 01- 97(p.1.3; p. 1.4.)

Avarijų likvidavimo planai

Tai visuma apibrėžtų priemonių ir veiksmų, kurių pavojingame objekte būtina imtis, susidarius avarinei situacijai ar įvykus avarijai.

Ieškote patikimo priešgaisrinės saugos partnerio Kaune?

Susisiekite su mumis tel. (8-37) 350688 arba el. paštu info@iksadosppc.lt – atsakysime į visus jums rūpimus klausimus apie priešgaisrinę saugą, reikalingą priešgaisrinį inventorių ir teikiamas paslaugas.

Evakuacinio plano pavyzdys:evakuacinis planas